کجک ( دختر عشایر به کردی )

رسم روزگار ما عوض شده و من نگران رسم های کنونی هستم ، در این وبلاگ تلاش می کنم به خودم و دیگران یاداوری کنم برای چه آرمانهایی جوانان ما در جبهه های جنگ جنگیدند

مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
24 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست